|
|
APP下载

扫描二维码,下载展恒基金APP

Android&IOS

公募
华安核心优选混合 广发优企精选灵活配置混合 工银瑞信全球精选股票(QDII)
咨询热线:400-818-8000
公募 优选50 高级筛选 资讯研报 基金讲堂
私募 睿选100 私募在线购 私募筛选 私募排行 资讯研报
交易 我的资产 我的诊断 我的自选 我的账号
这一次,享受优质的会员制服务
STEP 01
新用户可免费享一个月会员体验
成为点财通会员
STEP 02
享受点财通会员特权
会员特权1
积分回馈
买公募,赚积分兑好礼,
实享全部基金购买费率1折
优惠
查看积分详情
会员特权2
惠享私募
私募在线购,
立享认申购费3折,
省钱又省心
查看私募线上购详情
会员特权3
诊断特权
会员期间每年免费享受一次
专家基金诊断

点击获取免费诊断卡

兑换成功

可在个人中心→卡券中查找诊断卡

诊断卡号:

密码:

进入诊断

查看基金诊断详情
会员特权4
专享组合
随时专享定制化,基金组合
投资服务
查看精准理财详情
会员特权5
基金讲堂
最新市场解读
会员触手可及
查看基金讲堂详情
一年期会员¥399
三年期会员¥799
终身会员¥1999
续费享八折优惠
我要享受点财通会员特权
 • 186****1490获得 一个月会员体验
 • 159****5242获得 一年期会员
 • 186****7653获得 终身会员
 • 136****0332获得 一年期会员
 • 189****7369获得 三年期会员
 • 155****3093获得 终身会员
 • 136****4428获得 一年期会员
 • 133****6967获得 终身会员
 • 157****6585获得 一个月会员体验
 • 136****2376获得 三年期会员
 • 183****3914获得 终身会员
 • 135****0708获得 一年期会员
 • 136****2320获得 三年期会员
 • 136****1511获得 终身会员
 • 135****9090获得 一年期会员
 • 133****6500获得 一个月会员体验
 • 136****2672获得 终身会员
 • 188****7378获得 一年期会员
 • 185****1216获得 一个月会员体验
 • 137****0241获得 终身会员
 • 185****5290获得 一个月会员体验
 • 186****0347获得 三年期会员
 • 186****9424获得 一年期会员
 • 139****0016获得 终身会员
 • 186****9829获得 一个月会员体验
 • 185****9804获得 终身会员
 • 138****7408获得 一年期会员
 • 136****3760获得 一个月会员体验
 • 188****0849获得 终身会员
 • 139****9326获得 一年期会员
 • 131****5830获得 一年期会员
 • 130****9593获得 终身会员
 • 139****5385获得 终身会员
 • 136****9602获得 一个月会员体验
 • 150****7799获得 一年期会员
 • 158****3662获得 终身会员
 • 183****0726获得 一个月会员体验
 • 151****5707获得 终身会员
 • 177****0934获得 一年期会员
 • 159****3166获得 终身会员
 • 135****7240获得 一个月会员体验
 • 138****8408获得 三年期会员
 • 139****5008获得 一年期会员
 • 136****5633获得 终身会员
 • 152****6817获得 一个月会员体验
 • 151****9935获得 终身会员
 • 131****7826获得 一年期会员
 • 151****2608获得 终身会员
 • 137****0808获得 终身会员
 • 186****5366获得 三年期会员
 • 153****8550获得 一年期会员
 • 153****2730获得 三年期会员
 • 131****0230获得 一个月会员体验
 • 137****5526获得 终身会员
 • 139****6981获得 一年期会员
 • 180****8634获得 三年期会员
 • 138****8560获得 一个月会员体验
 • 138****0975获得 终身会员